MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Milí bratři a sestry

Tyto internetové stránky jsou určeny všem hledajícím, všem kteří pochybují, nebo věří, nebo již mají jistotu, že Bůh existuje, ať má jakékoliv jméno v různých náboženstvích nebo i mimo náboženství. Každý má svou cestu a každá nás nakonec k Bohu dovede. Jen některá cesta je příliš dlouhá nebo více bolestivá.

Na těchto internetových stránkách je především umístěno k pročítání a studiu sedm knih autorky Heleny Šeblové, které tvoří jeden celek. Tyto knihy jsou výsledkem duchovní činnosti skupiny s názvem Bílý Kužel, která vznikla nejdříve v Teplicích, později i na Slovensku a na Moravě.

Tato skupina vznikala postupně od roku 1992 a tyto knihy mohly být vydány až na závěr její hlavní činnosti v roce 2005-2007.

Všechno co se stalo ve stvoření je zachyceno v tzv. akášických záznamech, takže nic není z minulosti naší planety Země, ale ani z celého stvoření ztraceno. Bytosti, které mají přístup k těmto akášickým záznamům mají vlastně otevřeno celé vesmírné vědomí. Mezi ně patří také bytosti z božských planet Světla, z nichž na počátku někteří vedli autorku v její duchovní činnosti a později byla vedena také přímo Ježíšem Kristem, který má nyní jméno Aštar a také přímo Bohem Otcem. To vše je v knihách popsáno a mnoho informací bylo takto sděleno lidem poprvé. Knihy jsou v podstatě učebnice pravdy a lásky a každý kdo je chce dobře pochopit by měl začít od prvního dílu a teprve až vše pochopí by měl postupovat dále.

Autorka knihy a vedoucí skupiny Bílý Kužel byla bytost nesmírně milující, láskyplná, obětavá, statečná, výjimečná. Všichni, kdo jsme ji poznali na ni nikdy nezapomeneme. Paní Helena Šeblová zemřela v listopadu 2007 ve věku 77 let.

Skupina Bílý Kužel měla za úkol provést pod vedením Boha Otce, Ježíše Krista a dalších duchovních vůdců z božských sfér Světla karmickou očistu různých historických činů a skutků vzniklých na planetě Zemi v jejím historickém vývoji, také ve vztahu Země a dalších planet ve Vesmíru, především k Marsu-Jantaru. Také se očišťovaly karmické vazby mezi jednotlivými členy navzájem. Mnoho poznání bylo sdělováno skrze vize a také vyloženo co vize znamená.

Tato mise dokončila úspěšně své poslání 10. listopadu 2005 a splnila slib, který Otci dala. Planeta Země mohla postoupit ve svém duchovním vývoji. Očekávaná apokalypsa se nemusí uskutečnit, ale bude probíhat očista všech živlů spojených s planetou Zemi. To je výsledek nesmírné Boží milosti.

Kromě možné četby všech jednotlivých knih, které jsou uveřejněný ve formátu pdf uvádíme tematické výběry textů z těchto knih ve wordu, které se dají stáhnout. V tomto výběru textů budeme i nadále pokračovat. A také zde najdete texty, které pochází z jiných zdrojů.

Všichni pocházíme od Otce a k němu se zase jednou všichni vrátíme. Jsme proto doslova bratři a sestry.

Cesta k Bohu je láska a láska je cesta k Bohu. Jiné cesty k Bohu Otci není. Kéž tuto lásku najdou postupně všichni hledající!