MILÍ BRATŘI A SESTRY

KNIHY POSELSTVÍ
Poselství 1. díl
Poselství 2. díl
Poselství 3. díl
Cesta 4. díl
Pochodeň pravdy 5. díl
Chrám věků 6. díl
Vesmírná jednota lásky 7.díl


VÝŇATKY Z KNIH
Co je to božství
Rada nejvyšších
Vesmír, inkarnace, karma
Amulety moci Atlantidy
Václav Havel
Očista planety Země
Spící prorok Edgar Cayce
O léčitelství
Rozdíl mezi sférou a dimenzí
O souboji dobra se zlem
O svobodné vůli…
Stvoření člověka
Geopatogenní zóny
Skupina Bílý Kužel
Samovznícení-Eliášův oheň
Kdo jsou Elohimové
Sexuální problematika
Přehled vedoucích planet Světlých sfér
Dotazy-křišťálové lebky, pyramidy…
Kdo jsou agregoři…
O umírání
Smysl lidského života, karma
Setkání s Aštarem
Písmenkové mantry
Zlatý avatar S.B.
Andělé z Atlantidy
Zákony Univerza
Duchovní slunce
Léčebné obrazy
Atlantida
Andělé strážní a ochranní duchové
Dělení reinkarnovaných bytostí
Duchovní vývoj a cesta sebevrahů
Rozhovor s Aštarem
Modlitba
Strom života
Zkoušky
Naše činnost na dvoře krále Artuše
Energetický průkaz
Konec éry Calijugy
Aura, její funkce a působnost
Poučení o mimozemšťanech
Tříbení a třídění bytostí…
Dopis Otce
Další poznatky
Knihy Hovory s Bohem
Andělé Světla

Kdo jsou agregoři, co jsou agregory, Agarta a Agarata

Agregoři jsou zasvěcenci planety Země. Každý planeta má 6 zasvěcenců – vládců, kteří žijí vzhledem ke svému duchovnímu poznání, ve srovnání s námi, věčně. Znají elixír života, kámen mudrců a mnoho jiného, nám neznámého. Žijí v jiné dimenzi naší planety, dle jiných zasvěcenců se skrývají v podzemí naší planety, a na povrch téměř nevycházejí. Těmto šesti vládcům je nadřízený 7. agregor, nejvyšší vládce. Je to ochránce planety. Tito agregoři sledují lidstvo, jeho duchovní stav i stav planety Země a podávají o tom zprávu Nejvyššímu ochránci, který rozhoduje, zda postoupí problém Nejvyššímu, to je Otci, či zda je v silách agregorů situaci zvládnout. Ochránce planety se pravidelně účastní zasedání Vesmírné konfederace na Bílém Kuželi a podává zprávu o své planetě, jejich vibracích, o lidstvu, které na této planetě žije, případně o opatřeních, které spolu s ostatními agregory učinil. Na těchto zasedáních se rozhoduje, jaká opatření budou nutná, zda bude pomoc poskytnuta a v jaké formě. Plně se respektuje svobodná vůle pozemšťanů. Agregoři však nemají na starost jen duchovní rozvoj planety, ale rozhodují i o tom, které z vynálezů je možno odtajnit, které díla umělecká budou dána lidstvu darem. Prakticky sledují všechny obory lidské činnosti a snaží se, aby pokrok lidstva byl v souladu s duchovní úrovní lidstva. Někdy se stane, že některý citlivý jedinec snímá předčasně nové dílo, nauku či vynález, pak se činí opatření, aby tyto předčasné objevy nebyly zneužity. Často je lidstvo ve své nevědomosti neuzná a teprve po letech se zjistí, že šlo o převratný objev, často upadnou tyto objevy v zapomnění, než nastane jejich čas. Mimo tyto úkoly, jako je distribuce děl a vynálezů z oboru vědy, techniky, filozofie a umění, mají agregoři ještě úkol rozhodovat o vlivu temných andělů, kteří se starají o uplatnění vlivů karmických. Mají tedy spolu s nimi právo rozhodnout, zda je karma naplněna, je-li spravedlivá míra následného dopadu našich skutků dovršena.

Prvý ze zasvěcených agregorů má na starost karmu planety Země. Má právo žádat o zrušení karmy, je-li naplněna, protože sleduje její naplňování. Sleduje vibrace a vývoj planety, ale má i právo žádat záznam nově vzniklé karmy (dobré i zlé).

Druhý agregor sleduje vibrace lidstva jako celku, jeho harmonii. Sleduje morální profil lidstva a má stejná práva zásahu jako prvý agregor.

Třetí agregor má na starost karmu národů, s veškerými právy a povinnostmi předešlých agregorů.

Čtvrtý agregor sleduje vývoj přírody a má na starost ekologii. To jsou případy, kdy se my mylně domníváme, že si příroda pomohla sama. Tento zasvěcenec rozhoduje o počasí, poroučí živlům, dbá aby planeta nevybočila z rámce předepsaného vývoje.

Pátý agregor rozhoduje o zdraví lidstva, připouští mory a hladomory v rámci karmických dopadů.

Šestý agregor sleduje čakry a energetické rozvody planety Země. Snaží se udržet rovnovážný stav kladných a negativních vibrací v tom poměru, který náleží sféře, do které planeta patří. Má na starost morální profil planety, jako má druhý agregor na starost morální profil lidstva.

Ochráncem planety je 7. Nejvyšší agregor. U něho se soustřeďují všechny informace a požadavky. Ten rozhoduje o veškerých opatřeních a ručí za jejich správnost. Některé, velice důležité návrhy předkládá Vesmírné konfederaci, především Otci, který má právo veta spolu s Ježíšem–Aštarem, který je velitel galaxie. Otec je vládcem vesmírů i galaxií, tedy je nejvyšší instancí. Je pánem karmy jednotlivých bytostí a planet. Řeší všechny sporné a obtížné případy. Duchovní vývoj a stav agregora patří do sfér Božství. Proto mají schopnost vyskytovat se na více místech najednou. Obyčejně jsou to tři místa. Soukromý život žijí na jedné z božských planet Světla, potom plní funkci agregora na svěřené planetě, kde žijí většinou v podzemí a současně mohou žít jako prostí občané na této planetě. Je to proto, že tímto způsobem mají nejlepší možnost posoudit celkový stav. Někdy je mu povoleno kladné působení na celkový stav. Agregoři jsou věční, tedy nesmrtelní. Ve své funkci setrvávají tak dlouho, pokud nepostoupí v zájmu svém i v zájmu Světlých sfér do jiné funkce.

Agregory jsou krystaly, které přivodily zkázu Atlantidy. Jsou schopny kumulovat v sobě ohromnou sílu, energii. Je to síla myšlení, koncentrovaného myšlení. Dle toho, jakou ideu vstřebají, rozlišujeme agregory s kladnými či negativními vibracemi. Mohou se stát léčebnými zářiči či aparáty, ale také ničivými zbraněmi, které mohou přivodit zkázu celého světadílu či planety. Jsou to dary a vynálezy Vyšších sfér a tam také patří. V nižších sférách hrozí vždy nebezpečí jejich zneužití. Tak se stalo v Atlantidě.

Agarta, čili Agarata, je podzemní říše, kde žijí agregoři. Tato podzemní říše je jiná dimenze naší planety a je chráněna před zvědavci a nezasvěcenými, aby schůze a porady nebyly nikým rušeny. Život a práce v této říši je nesmírně zodpovědná a přísně tajená. Vstoupí-li nezasvěcenec náhodně do této říše, vstupuje do jiné dimenze a obyčejně není pro něho návratu, zvláště, uvázne-li v některých ochranných bariérách. Někdy žije v této říši dobrovolně a plní některé drobné úkoly ve prospěch lidstva a jejich planety. Obyčejně se tento člověk ani nechce vrátit, ale pobyt je povolen jen výjimečně, dřív nebo později se musí vrátit, aby jeho karma byla naplněna. Čas zde plyne jinak a úkoly jsou nesmírně zajímavé, tak se stává, že když zbloudilá bytost konečně zatouží po návratu, zjistí že z jeho vrstevníků již nikdo nežije. Proto se zbloudilá bytost musí vrátit co nejrychleji, později už není návrat ani vhodný, ale rozhodující je svobodná vůle těchto bytostí. To je zatím vše, co smíte znát o podzemní říši. Na posledním sezení padla otázka, kde jsou dimenze. Toto je ukázka jedné z nich. Máte tedy doplňující odpověď.

Mír s vámi!